Mairie de MACAYE
Makeako Herriko Etxea

Notification nouvelle adresse postale / Helbide berriaren jakinaraztea

Pour tout changement d’adresse, il vous appartient de communiquer cette adresse aux organismes tels que votre employeur, la CPAM, la CAF, Caisse de retraite, Compagnie d’assurance, Banque, Mutuelle, abonnements …
Nous vous encourageons à utiliser le téléservice de déclaration de changement d’adresse en ligne qui permet d’avertir simultanément plusieurs organismes grâce au lien suivant:

Déclaration de Changement d’adresse

Cette démarche permet également de recevoir l’étiquette à apposer sur la carte grise du véhicule afin d’y faire figurer votre nouvelle adresse.

Helbide aldaketa bat lortzeko, zure esku dago helbide hau erakundeei komunikatzea: enpresaburua, asurantza kutxak (CPAM, CAF), erretretakoa, bankua, harpidetzak eta beste …
Azkarki aholkatzen dizugu helbide aldaketa interneten bidez egitea ere, batez ere egitura ainitz hunki ditzakezuloan lotura hunen bidez:

Helbide berria

Eginmolde honen ondorioz etiketa bat eskuratuko duzu eta zure autoko karta grisean ezartzen ahalko duzu helbide aldaketaren agertzeko.