Mairie de MACAYE
Makeako Herriko Etxea

Appel à candidature – Deialdia


IROULEGUY
Cet appel à candidature vise à la sélection d’un.e vigneron.ne en vue de la location, par bail à ferme de 9 ans renouvelable, de terres appartenant à Lurzaindia, à Irouléguy. 
LURZAINDIA est une société d’acquisition de terres grâce à l’épargne collective dont l’objet est la préservation de la terre nourricière sortie du marché spéculatif. 
Les terres sont plantées en vigne, dont la production sera obligatoirement apportée à la Cave Coopérative d’Irouleguy. 
Localisation :Lieu-dit MENTA – 64220 IROULEGUY
Section cadastrale : D 867 
Coordonnées GPS : 43.17185 , -1.30353 
Altitude : 266m 

Description du foncier :
Surface de 1 ha 87 a 59 ca Bâtiment(s) agricole(s) : sans Habitation : sans
Pas de certification des terres
Dossier de candidature à envoyer à info@lurzaindia.eu :
 
Limite de réception des candidatures : 01/12/23
 
Forme libre mais il doit impérativement être composé des éléments suivants :
– Présentation du candidat :
   • Vos nom, prénom et coordonnées précises ; situation familiale ;
   • Votre parcours, formations, expériences  ;
   • Si vous êtes installé(e) : date d’installation, surface exploitée et utilisation actuelle ;
   • Si vous n’êtes pas encore installé(e) : date envisagée d’installation, surface agricole par ailleurs ;
   • Précisez si votre candidature porte sur l’ensemble des terres ou une partie
– Présentation du projet :
   • Ateliers/productions envisagés ;
   • UTH et organisation du travail ;
   • Commercialisation ;
   • Démarches qualité ;
   • Prévisionnel sur 3 ans : charges, produits, CA, investissements, source de financements…
   • Accompagnement dans l’élaboration de votre projet par une structure : EHLG, BLE, Chambre, autre ?
 
Renseignements complémentaires : 07 81 59 65 77 – info@lurzaindia.eu
IRULEGI
Deialdi honen helburua da mahastizain baten hautatzea, Lurzaindiak Irulegin dituen lur batzuen alokatzeko,  9 urteko kontratuarekin eta  erreberri daitekeena. 
LURZAINDIA, aurrezki kolektiboari esker lurrak erosten dituen egitura bat da. Bere helburua, merkatu espekulatibotik ateratzen den lurra babestea da.  
Lurrak mahatsondoz landatuak dira eta ekoizpena Irulegiko Sotoara eramana izan beharko da.  
Kokapena: MENTA – 64220 IRULEGI
Katastroaren sekzioa: D 867
G PS koordenatuak: 43.17185 , -1.30353 
Altuera : 266m 

Lurraren aurkezpena :Azalera 1 ha 87 a 59 ca
Laborantzarako eraikinak: gabe
Etxebizitza: gabe
Lurren ziurtagiririk ez
Hautagaitza txostena helbide honetara igorri: info@lurzaindia.eu
 
Eskaerak eskuratzeko azken eguna: 23/12/01
 
Formatua librea da baina nahitaez elementu hauek agertu beharko dira :
– Hautagaiaren aurkezpena  :
   • Zure izena, abizenak eta harremanetarako xehetasunak; familiaren egoera;
   • Ibilbidea, formakuntzak, esperientziak;
   • Instalatuak bazarete: instalatze data, ustiatutako azalera eta egungo erabilera;
   • Oraindik instalatu gabe bazarete: aurreikusitako instalatze-data, laborantzarako azalera;
   • Zehaztu zure eskaera lur osoari edo soilik parte bati dagokion.
– Proiektuaren aurkezpena  :
   • Aurreikusitako tailerrak/ekoizpenak ;
   • UTH eta lanaren antolaketa ;
   • Merkaturatzea ;
   • Kalitatearen inguruko desmartxak ;
   • 3 urteko aurrekontuak: kargak, etekinak, urteko negozio zenbatekoa, inbertsioak, diruztatze iturriak…
   • Zure proiektua egitura baten bidez laguntzea: EHLG, BLE, Laborantza ganbara, beste?   
 
Informazio gehiago: 07 81 59 65 77 –  info@lurzaindia.eu